Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12543:1982

Система за осигуряване на геометричната точност в строителството. Допуски на геометрични параметри

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

17.040.10     91.010.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за основните изисквания към точността на геометричните параметри в строителството, установява номенклатурата на технологичните допуски на геометричните параметри и величините на допуските, групирани по класове на точност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12543:1974

ОТМЕНЕН
БДС 12652:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12543:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.