Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 707:2000

Мляко и млечни продукти. Правила за вземане на проби (ISO 707:1997)

Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:1997)
19.06.2000 г.
2.02.2002 г.
95.99 Отменен стандарт   31.10.2008 г.

Главна информация

95.99     31.10.2008 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

67.100.01  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 707:2000
95.99 Отменен стандарт
31.10.2008 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 707:2008

Свързан проект

Въвежда EN ISO 707:1997

Въвежда ISO 707:1997