Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12159:1974

Скални строителни материали. Методи за определяне на естествена влажност, водопопиваемост, водонасищане, коефициент на насищане и водоотдаване

1.01.1974 г.

Главна информация

90.93     3.05.2022 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

91.100.15  

български  

Решение № 1/2022/03.05.2022 на БИС/ТК 55 за продължаване действието на стандарта, следващ периодичен прлеглед 2027.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът нормира методите за определяне на естествената влажност, водопопиваемостта, водонасищането, коефициента на насищане и водоотдаване на изходните скали за скални строителни материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 173:1963

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12159:1974
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.05.2022 г.