Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.4.123:1985

Охрана на труда. Средства за колективна защита от инфрачервена радиация. Класификация. Общи изисквания

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     14.02.2020 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

13.280     13.340.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за средства за колективна защита на работещите от инфрачервената радиация на промишлени топлинни източници в спектралния обхват от 0,75 до 25,00 μm, които се намират в производствени помещения, и определя общите изисквания към тях.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.4.123:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2020 г.