Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.4.012:1978

Охрана на труда. Средства за измерване и контрол на вибрациите на работните места. Технически изисквания

1.01.1978 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-82

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за средствата за измерване и контрол на вибрациите /в следващото изложение - средства за измерване/ на работните места при работа на трактори, селскостопански и строително-пътни машини, транспортни средства и стационарни машини и съоръжения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.4.012:1978
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.