Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.3.032:1985

Охрана на труда. Електромонтажни работи. Общи изисквания за безопасност

1.01.1985 г.

Главна информация

90.20     23.03.2023 г.

90.60    23.06.2023 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

13.100     29.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за електромонтажни работи при монтажа на разпределителни устройства, електрически машини и трансформатори, акумулаторни батерии, изправители и кондензатори, осветителни и силови инсталации, електрооборудване, кабелни линии, вериги за управление и сигнализация, въздушни линии, контактни мрежи за градски и железопътен електротранспорт.
Стандартът не се отнася за електромонтажни работи под вода.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.3.032:1985
90.20 Начало на периодичен преглед
23.03.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход