Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.3.018:1982

Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Методи за аеродинамични изпитвания

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     4.03.2022 г.

BDS

ТК-41

Чисто национален стандарт

91.140.30  

български  

Решение за признаване на стандарта № 06/2022 от Протокол 01/04.03.2022 г. Следващ периодичен преглед през 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за аеродинамични изпитвания на вентилационни инсталации на сгради и съоръжения.
Стандартът определя методите за измерване и обработване на резултатите при провеждане на изпитвания на вентилационни инсталации и на техните елементи за определяне на дебита на въздушния поток и загубите в налягането.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.3.018:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.03.2022 г.