Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.2.006.0:1980

Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи изисквания за безопасност. Методи за изпитване

Protection of labour. Professional radioelectronic products. General safety requirements. Mthods of test
1.01.1980 г.

Главна информация

60.60     1.01.1980 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

13.110     33.060.20  

български  

Изменение 1:2003; БДС 12.2.006.0:1980 е заменен частично от БДС EN 60215:2002

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за новоразработвани служебни радиоелектронни изделия и установява общите изисквания за безопасност и методите за изпитване.
Стандартът не се отнася за външни антенни устройства, въздушни и кабелни линии, радиоелектронни изделия за медицинската и ядрената техника, електронни измерителни уреди и
електронноизчислителни машини.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.2.006.0:1980
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1980 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60215:2002/A1:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 60215:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 60215:2002/A2:2002