Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.0.001:1990

Охрана на труда. Основни положения

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     20.04.2023 г.

BDS

ТК-1

Чисто национален стандарт

13.100  

български  

Решение за продължаване на действието,протокол №ТК 1-01/16.02.2023г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 829-88.
Стандартът определя целите, задачите и структурата на Системата от стандарти по охрана на труда /по-нататък ССОТ/ и обектите на стандартизация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12.0.001:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.0.001:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.04.2023 г.