Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.0.001:1990

Охрана на труда. Основни положения

1.01.1990 г.

Главна информация

90.20     9.12.2022 г.

90.60    3.02.2023 г.

BDS

ТК-1

Чисто национален стандарт

13.100  

български  

Решение за продължаване на действието,протокол №ТК1-1/09.02.2017г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 829-88.
Стандартът определя целите, задачите и структурата на Системата от стандарти по охрана на труда /по-нататък ССОТ/ и обектите на стандартизация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12.0.001:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.0.001:1990
90.20 Начало на периодичен преглед
9.12.2022 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход