Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11904:1986

Кондензатори и резистори. Методи за проверка на размерите, външния вид, маркировката и масата

Главна информация

95.60     15.12.2021 г.

BDS

ТК-54

Чисто национален стандарт

31.040.01     31.060.01  

Решение за отмяна № 10 от Протокол №1/18.02.2020 на ТК-54

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС 11904:1974

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11904:1986
95.60 Край на гласуването за отмяна
15.12.2021 г.