Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11904:1986

Кондензатори и резистори. Методи за проверка на размерите, външния вид, маркировката и масата

95.99 Отменен стандарт   15.11.2022 г.

Главна информация

95.99     15.11.2022 г.

BDS

ТК-54

Чисто национален стандарт

31.040.01     31.060.01  

-

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11904:1974

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 11904:1986
95.99 Отменен стандарт
15.11.2022 г.