Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11319:1990

Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти

Statistical quality regulation. Control charts
1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     21.02.2020 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя правилата за статистическо регулиране на технологичните процеси на серийното и масовото производство на дискретна и безформена продукция с използване на контролни карти. Контролът на единиците продукция се осъществява по количествен или алтернативен признак.
Методите, посочени в настоящия стандарт, се използват при създаване на технологична документация за контрол.
Използваната терминология в стандарта съответствува на БДС 14811-87 и БДС 15887-83.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11506:1973

ОТМЕНЕН
БДС 11319:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11319:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.02.2020 г.