Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11318:1973

Контрол статистически на качеството. Проверка на хипотези за вида на разпределението

1.01.1973 г.

Главна информация

90.93     14.02.2022 г.

90.20    14.02.2027 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Протокол №1/14.02.2022 г. Следващ периодичен преглед до 14.02.2027 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя методите за проверка на хипотезите за закона на разпределение на една случайна величина с помощта на критерии χ2 ("хи"-квадрат), с помощта на вероятностна хартия или по критерия на Пирсон с помощта на ЦЕИМ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11318:1973
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2022 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС 15985:1984

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15469:1982