Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11317:1973

Контрол статистически на качеството. Основни закони на разпределение

1.01.1973 г.

Главна информация

90.93     14.02.2022 г.

90.20    14.02.2027 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Протокол №1/14.02.2022 г. Следващ периодичен преглед до 14.02.2027 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя основните закони на разпределение, с които се описват случайните явления в областта на промишленото производство (нормален закон, логаритмично-нормален закон, закон на Вейбул, биномиален закон и закон на Пуасон).
Стандартът определя точковите и интервалните оценки на параметрите на разглежданите закони на разпределение и изравняването на емпирични разпределения по тези закони.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11317:1973
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2022 г.