Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11316:1990

Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     5.02.2019 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на ИСО 2854 в раздели TABLES: А, А’ С, С’, Е и G.
Стандартът се отнася за проверки на статистически хипотези за основните числени характеристики на контролираните признаци - средна стойност и дисперсия - при една, две и повече съвкупности (извадки) и определя правилата (процедурите) за проверка на тези хипотези и правилата за приемане на решения при следните условия:
1) контролираните признаци са количествени;
2) контролираните признаци имат нормално или близко до нормално разпределение;
3) опитните стойности на контролираните признаци са взети по случаен начин и са независими помежду си.
Към стандарта е разработено програмно осигуряване за 16-битови персонални компютри.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11316:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11316:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.02.2019 г.