Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11301:1973

Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти

1.01.1973 г.

Главна информация

90.93     31.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

13.080.10     93.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за методите за определяне общото съдържание на водоразтворими соли и на техните компоненти − хлорни, сулфатни, нитратни, магнезиеви, калциеви и амониеви йони, както и pH в строителни почви във връзка с фундирането и уплътняването им и при преценка агресивното им действие към бетона, стоманените конструкции и съоръжения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4414:1961

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11301:1973
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.05.2017 г.