Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11290:1981

Защита от корозия. Общи изисквания към временната защита на металите от корозия

1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

77.060  

български  

Протокол №01/25.02.2022 г. - решение №10/2022. Следващ периодичен преглед: ноември 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът установява общите изисквания към избора и приложението на средствата и методите за временна защита от атмосферна корозия на метални изделия, детайли, машини, монтажни единици, уреди и други технически изделия (по-нататък изделия) за определени срокове на съхраняване и транспортиране.
Стандартът не определя изискванията към избора и приложението на средствата и методите за междуоперационна защита на изделията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11290:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11290:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.