Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11180:1985

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 60 и 110 kV и номинален ток до 1250 A. Конструкция и размери

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.240.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за проходни изводи с нееднородна /твърда - течна/ изолация, за открит - потопен монтаж, за номинално напрежение 60 и 110 kV, с честота 50 Hz, номинален токдо 1250 А и дължина на изолационното разстояние по повърхността на външната изолация - категория I, съгласно БДС 6562-77.
Стандартът се отнася и за проходни изводи с дължина на изолационното разстояние по повърхността на външната изолация - категория II. В този случай порцелановото тяло /позиция 10, черт.1/ е различно от това, дадено в табл.3, но със задължително запазени присъединителни размери.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11180:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11180:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.