Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11177:1983

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10, 20 и 35 kV и номинален ток 250 А. Конструкция и размери

1.01.1983 г.

Главна информация

60.60     1.01.1983 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.240.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за проходни изводи с нееднородна /твърда - течна/ изолация за открит монтаж за номинално напрежение 10, 20 и 35 KV с честота 50 Hz, номинален ток 250 А и дължина на изолационното разстояние по повърхността на външната изолация - категория I съгласно БДС 6562-77.
Стандартът се отнася и за проходни изводи с дължина на изолационното разстояние по повърхността на външната изолация - категория II. В този случай, порцелановото тяло /поз.21, черт.1/ е различно от показаното в табл.2 и 3, но със задължително запазени присъединителни размери на извода.
Стандартът се отнася и за проходни изводи за номинален ток, по-малък от 250 А. В този случай проходната шпилка /черт.4/ и свързаните с нея конструктивни елементи /без изводна шпилка - черт.3/ могат да бъдат различни от тези за номинален ток 250 А.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11177:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11177:1983
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1983 г.