Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11052:1982

Статистически приемателен контрол по количествен признак

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     5.02.2019 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1672-79.
Стандартът се отнася за изделия, постъпващи за входящ или изходящ контрол във вид на партиди или на редица от партиди или по време на производствения процес вътре в предприятието. Стандартът определя извадкови планове за контрол по количествен признак и критерии за вземане на решение за приемане или бракуване на партидите.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11052:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11052:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.02.2019 г.