Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11035:1981

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

1.01.1981 г.

Главна информация

90.92     21.02.2019 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.080  

български  

Решение за преработване на стандарта след извършен периодичен преглед с Протокол №2/21.02.2019г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1415-78.
Стандартът се отнася за нефт и нефтопродукти и определя вида и изискванията към опаковката им, начина на транспортиране по магистрални тръбопроводи, с железопътен, воден и автомобилен транспорт, начина на маркировка, на съхранение и изискванията за безопасност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11035:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11035:1981
90.92 Решение за преработване на стандарт
21.02.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС 11035:2021