Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 11013:1973

Оборудване прокатно. Линии за превързване и опаковане в рула на студеновалцувани ленти. Основни параметри

1.01.1973 г.

Главна информация

90.93     4.12.2018 г.

BDS

ТК-52

Чисто национален стандарт

55.200     77.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за линии за превързване и опаковане в рула на студеновалцувани ленти за прокатни съоръжения. Оборудването на такива линии изпълнява операции след агрегата за надлъжно нарязване на ленти.
В стандарта има таблица за посочените размери.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11013:1973
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.12.2018 г.