Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1098:1964

Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини

1.01.1964 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

01.075     01.100.30  

български  

Изменение в Бюлетин 5/97

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият стандарт се отнася за оформяване на архитектурно-строителните чертежи (архитектурни чертежи, чертежи на строителни конструкции) на проекти за производствени, жилищни,обществени и селскостопански сгради и съоръжения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1098:1964
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1098:1964/Изменение 2:1997

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.808:1983

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.805:1982

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.804:1982

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15322:1981