Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10882:1981

Акумулатори алкални, сребърно-цинкови

1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     6.03.2023 г.

BDS

ТК-64

Чисто национален стандарт

29.220.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1601-79 и СТ на СИВ 2272-80.
Стандартът се отнася за алкални сребърно-цинкови акумулатори с номинално напрежение 1,5 V,
предназначени за захранване на електрически уреди.
Стандартът не се отнася за сребърно-цинкови акумулатори, предназначени за стартерни цели и
за сухо заредени акумулатори.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10882:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10882:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.03.2023 г.