Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10832:1982

Материали текстилни вълнени и вълнен тип. Устойчивост на обагрянията

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     31.10.2016 г.

BDS

ТК-44

Чисто национален стандарт

59.080.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя минималните показатели на устойчивост на обагрянията на вълнените и вълнен тип материали: влакна, кабели, ленти, прежди и платове /тъкани и нетъкани/, както и окачествяването им в зависимост от установената устойчивост на обагрянията.
Стандартът не се отнася за устойчивост на обагрянията на материали с техническо предназначение и на плетени платове.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3056:1980

ОТМЕНЕН
БДС 11679:1977

ОТМЕНЕН
БДС 10832:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10832:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.10.2016 г.