Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10831:1977

Прежди кардни от 100 % ПАН- единочки и пресукани вълнен тип

1.01.1977 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-44

Чисто национален стандарт

59.080.20  

български  

Изменение в Бюлетин 3/78, 3/79

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за кардни прежди от 100 ПАН вълнен тип 3,3 dtex, единочки и пресукани, предназначени за тъкачество.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10831:1974

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10831:1977
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10831:1977/Изменение 1:1978

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10831:1977/Изменение 1:1979