Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10776:1993

Стирен мономер

1.01.1993 г.

Главна информация

90.93     5.02.2019 г.

BDS

ТК-28

Чисто национален стандарт

71.080.15  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за стирен, получен чрез каталитично дехидриране на етилбензен.
Емпирична формула: C6H5C2H3.
Молекулна маса: 104,14.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10776:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10776:1993
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.02.2019 г.