Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10756:1983

Феробор. Тегловен и титриметричен метод за определяне съдържанието на алуминий

1.01.1983 г.

Главна информация

95.60    

BDS

ТК-17

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2206-80.
Стандартът се отнася за тегловния и титриметричния метод за определяне на алуминий при
съдържание от 0,5 до 15 % във феробор.
При извършване на анализа трябва да се спазват изискванията на БДС 10553-79.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10756:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10756:1983
95.60 Край на гласуването за отмяна