Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10699:1980

Подстанции трансформаторни комплектни с общо предназначение и напрежение до 20 kV. Общи технически изисквания

1.01.1980 г.

Главна информация

60.60     1.01.1980 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.240.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1127-78.
Стандартът се отнася за комплектни трансформаторни подстанции /KTП/ с общо предназначение, които приемат, преобразуват и разпределят електроенергиятана трифазен променлив ток с честота 50 Hz и напрежение до 20 kV.
Стандартът не се отнася за КТП:
- подложени на силно замърсяване и на действието на химически активна среда;
- предназначени за взриво- и огнеопасна среда;
- със специално изпълнение /например за екскаватори, електропещи, подвижни установки, за работа в шахти, кораби, превозими КТП и др./

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10699:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10699:1980
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1980 г.