Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10644:1980

Облекло работно. Окачествяване

1.01.1980 г.

Главна информация

90.93     22.05.2018 г.

BDS

ТК-44

Чисто национален стандарт

61.020  

български  

Протокол №7/14.05.2018 Следващ периодичен преглед през 06.2022г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за окачествяване на работно облекло: обикновено, защитно, хигиенно и медицинско.
Стандартът не се отнася за униформено работно облекло.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10644:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10644:1980
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.05.2018 г.