Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10521:1985

Трансформатори и автотрансформатори еднофазни и трифазни двунамотъчни и тринамотъчни маслени с номинална мощност до 100 MVA с общо предназначение. Допустими натоварвания

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3916-82.
Стандартът се отнася за допустимите натоварвания на еднофазни и трифазни, двунамотъчни и тринамотъчни маслени трансформатори и автотрансформатори съгласно БДС 3067-73 със системи на
охлаждане ONAN, ONAF, OFAF и OFWF, c номинална мощност до 100 MVA, с общо предназначение.
Стандартът определя нормите за допустимите систематични и аварийни денонощни претоварвания в зависимост от режима на натоварване и температурата на охлаждащата среда, а също и метода за изчисляване на допустимите претоварвания по зададени или измерени топлинни параметри и термично износване на изолацията на намотките.
Стандартът не се отнася за трансформатори със система на охлаждане OFAF, когато движението на маслото е насочено през намотките.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10521:1977

ОТМЕНЕН
БДС 13561:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10521:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.