Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1050:1989

Натоварвания подвижни вертикални за изчисляване на пътни мостове

1.01.1989 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

93.040  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за подвижните натоварвания /товари/ за изчисляване на пътни мостове и другите пътни съоръжения - водостоци, подпорни стени и др., и определя характеристиките на подвижните вертикални товари.
Стандартът не се отнася за мостове, предназначени за преминаване на специализирани, тежки и извънгабаритни транспортни средства, както и за дървени мостове.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС 1050:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1050:1989
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.