Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10474:1972

Комплекти опаковъчни от тип А за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     14.02.2020 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

13.300  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1. Изпитването на опаковъчните комплекти се извършва за проверка качествата на конструкцията, осигуряваща херметичността и устойчивостта на външни въздействия.
1.2. На изпитване се подлагат опитни образци с цел да се установи:
- отклоненията от изискванията на техническата документация за опаковките;
- дефектите на конструкцията;
- деформацията на детайлите, характерни за опаковъчните комплекти;
- корозията и други повреди.
1.3. Опаковъчните комплекти трябва да бъдат почистени от влага и други замърсявания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10474:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2020 г.