Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10473:1972

Комплекти опаковъчни от тип В за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     14.02.2020 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

13.300  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1. Изпитването се извършва за проверка на херметичността и защитните свойства при външни въздействия върху опаковъчните комплекти.
1.2. На изпитване се подлагат опитни образци oт опаковъчни комплекти.
1.3. Броят на образците, които се подлагат на изпитване, трябва де бъдат достатъчни за получаване на необходимите резултати.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10473:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2020 г.