Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10376:1985

Изолатори порцеланови опъвателни за напрежение до 1500 V

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.080.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за порцеланови опъвателни изолатори, предназначени да закрепват и изолират две опъвателни въжета или проводници с работно напрежение до 1500 V.
Изолаторите са предназначени за работа на открито в области с умерен климат.
Стандартът не се отнася за порцеланови опъвателни изолатори, предназначени за работа всреда, разрушаваща глазурата и порцелана.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10376:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10376:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.