Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10366:1983

Фероманган. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор

1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     13.03.2019 г.

BDS

ТК-17

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3608-82.
Стандартът се отнася за фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор с
използване на:
- син фосфор-молибденов комплекс при съдържания от 0,01 до 0,05 %;
- жълт фосфор-ванадиево-молибденов комплекс при съдържания над 0,05 %.
При извършване на анализа трябва да се спазват общите изисквания по БДС 10553-79 и БДС
15486-82.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10366:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10366:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.03.2019 г.