Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10340:1985

Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

1.01.1985 г.

Главна информация

95.60    

BDS

ТК-17

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 4084-83.
Стандартът се отнася за фотометричен метод за определяне на арсен във фероволфрам при
съдържание от 0,002 до 0,10 %.
При извършване на определянето трябва да се спазват общите изисквания на БДС 10553-79.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10340:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10340:1985
95.60 Край на гласуването за отмяна