Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10301:1983

Никел. Методи за химически анализ. Общи изисквания

Nickel. Methods of chemical analysis. General requirements
1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     19.02.2020 г.

BDS

ТК-20

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.120.40  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2241-80.
Стандартът се отнася за общите изисквания към методите за анализ на никел.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10301:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10301:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.02.2020 г.