Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10263:1972

Машини леярски формовъчни и сърцеви. Техническа безопасност. Изисквания към конструкциите

1.01.1972 г.

Главна информация

90.60     23.02.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Чисто национален стандарт

25.120.30  

български  

Потвърден БДС с Решение на ТСН № 42/2017-07-06. Следващ периодичен преглед до 06.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за машини, предназначени за изработване на пясъчни форми и сърца в леярското производство, и определя основите изисквания на техническата безопасност и ергономията към конструкцията на формовъчните и сърцевите машини.
Стандартът определя изискванията към конструкцията на машините, които са предмет на специализация на производството, взаимно коопериране и доставка.
Стандартът не се отнася за изискванията на техническата безопасност, които са общи за различните отрасли на промишлеността, като изисквания към електрооборудването, норми на шум, цветни предупредителни знаци, конструкции на стълби, парапети и т.н., които са установени в други стандарти.
Специалните изисквания, които се отнасят за конкретни модели машини, се дават в ръководствата за обслужване на тези машини (в раздела, където се излагат правилата по техническата безопасност).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10263:1972
90.60 Край на периодичен преглед
23.02.2023 г.