Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10222:1982

Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     7.02.2023 г.

BDS

ТК-37

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.120.10  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1553-79.
Стандартът се отнася за фотометрично определяне съдържанието на хром в леярски и деформируеми алуминиеви сплави при съдържание от 0,005 до 0,6%.
При провеждане на анализа трябва да бъдат съблюдавани изискванията на БДС 8185-82.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10222:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10222:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
7.02.2023 г.