Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10188:1982

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     31.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

13.080.20     93.020  

български  

Изменение в Бюлетин 7/89

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за лабораторно определяне на якостта на срязване на проби от свързани почви, пясъци и особени почви /БДС 676-75/ в едноплоскостен апарат с фиксирана плоскост на срязване.
Не се отнася за чакълести и едри пясъци.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10188:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10188:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.05.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10188:1982/Изменение 1:1989