Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10181:1972

Уредби геологопроучвателни сондажни. Машини за сондиране в твърди полезни изкопаеми. Основни параметри

1.01.1972 г.

Главна информация

60.60     1.01.1972 г.

BDS

ТК-104

Чисто национален стандарт

73.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за машини за сондиране на геологопроучвателни отвори в твърди
полезни изкопаеми на дълбочина от 12,5 до 3000 m чрез въртеливо и ударно-въртеливо движение на породоразрушаващия инструмент предавано посредством колона сондажни тръби.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10181:1972
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1972 г.