Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10178:1986

Вентилатори руднични осови за местно проветряване. Методи за изпитване

1.01.1986 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-41

Чисто национален стандарт

23.120     73.100.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 4790-84.
Стандартът се отнася за руднични осови вентилатори за местно проветряване и определя методите за аеродинамичните и акустичните им изпитвания и методите за проверка на експлоатационните им параметри съгласно СТ на СИВ 4284-84.
Стандартът не се отнася за методите за изпитване на взривозащита и електробезопасност

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10178:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10178:1986
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.