Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10177:1972

Оборудване за производство на строителни материали. Колерганги. Основни параметри

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     1.03.2022 г.

BDS

ТК-100

Чисто национален стандарт

91.220  

български  

  • Потвърден БДС с Протокол № 27/04.12.2015. Следващ периодичен преглед до 04.12.2020 г.
  • Потвърден БДС с Протокол № 1/28-02-2022. Следващ периодичен преглед през 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Основните параметри трябва да съответствуват на стойностите, посочени в таблицата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10177:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2022 г.