Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10175:1972

Уредби геологопроучвателни сондажни. Помпи сондажни. Основни параметри

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     4.03.2020 г.

BDS

ТК-60

Чисто национален стандарт

73.100.30  

български  

№2/28.02.2020 г. 02.2025 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1. Стандартът се отнася за сондажни помпи за сондиране на геологопроучвателни отвори в твърди полезни изкопаеми чрез въртеливо и ударно-въртеливо предаване движението на породоразрушаващия инструмент от повърхнината с колона сондажни тръби и почистване на отворите от продуктите на разрушените породи с поток от промивна течност (глинест разтвор, вода и др.), подавана от повърхнината.
2. Основните параметри на помпата трябва да съответствуват на посочените в таблицата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10175:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.03.2020 г.