Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10166:1972

Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     14.02.2020 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

17.240  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за руднични уреди, предназначени за геофизическо вземане на проби в профилиране на минни изработки, а също и за каротаж на взривни отвори (шнурове) с дълбочина до 25 m в диаметър не по-малък от 34 m с помощта на гама-излъчване на естествените радиоактивни елементи в минната промишленост и при геоложките проучвания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10166:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2020 г.