Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10161:1972

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     14.02.2020 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

17.240  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за импулсни йонизационни камери за регистрация на неутронии токови йонизационни камери за регистрация на неутрони, бета и гама излъчвания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10161:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2020 г.