Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1016:1987

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала. Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски

1.01.1987 г.

Главна информация

90.60     20.01.2023 г.

BDS

ЕРГ 5

Чисто национален стандарт

17.040.10     21.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5612-86. Дадени са изисквания за размерите на щпонките и присъединителните размери на шпонковото съединение, както и гранични отклонения на съединението.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1016:1981

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1016:1987
90.60 Край на периодичен преглед
20.01.2023 г.