Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10152:1981

Изолатори керамични прътовидни с външна арматура. Основни параметри

1.01.1981 г.

Главна информация

60.60     1.01.1981 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.080.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2122-80.
Стандартът се отнася за керамични прътовидни висящи изолатори с външно съединяване на арматурата, предназначени за изолиране и закрепване на токопроводимите части на въздушни електропроводи и разпределителни уредби с напрежение над 1000 V и честота до 100 Hz.
Стандартът не се отнася за изолатори за обтяжки на стълбовете и за изолатори, работещи в райони със силно замърсена атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10152:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10152:1981
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1981 г.