Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10147:1985

Хидромеханични предавателни кутии за автомобили. Методи за стендови изпитвания

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-2

Чисто национален стандарт

43.040.50  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 4700-84.
Стандартът се отнася за хидромеханични предавателни кутии за автомобили /по-нататък – ХМП/, съставени от хидротрансформатори, механични предавателни кутии, съединители и системи за управление, и определя методите за стендовото им изпитване.
Стандартът не определя методи за стендово изпитване за определяне на ресурса на ХМП.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10147:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10147:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.