Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10142:1987

Единна система по общомашиностроителна хидравлика. Акумулатори хидравлични. Методи за изпитване

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     28.02.2023 г.

BDS

ТК-2

Чисто национален стандарт

23.100.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5454-85.
Стандартът се отнася за хидравлични акумулатори, предназначени за обемни хидрозадвижвания, работещи с минерални масла или други течности с подобни свойства.
Стандартът не се отнася за пневмохидравлични акумулатори без разделителна преграда.
Стандартът трябва да се прилага заедно със CT на СИВ 1703-79.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10142:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10142:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.02.2023 г.